Betsson Group: Bokslutskommuniké 2014

Fjärde kvartalets intäkter ökade med 24 procent

Fjärde kvartalet

 • Intäkterna ökade med 24 procent till 814,7 (655,5) mkr, den hittills högsta intäkten i ett kvartal där den organiska tillväxten uppgick till 11 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 252,5 (150,0) mkr, vilket är en ökning med 68 procent. Resultatet före skatt uppgick till 256,6 (149,0) mkr.
 • Resultatet uppgick till 243,0 (140,9) mkr, motsvarande 5,28 (3,24) kronor per aktie.
 • Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar har aldrig varit högre och uppgick till 2 977,1 (2 262,3) mkr, motsvarande en ökning med 32 procent.
 • Oranje och Kroon Casino bidrog till koncernens intäkter med 89,9 mkr och till resultatet med 53,9 mkr.
 • Under kvartalet kom Betsson överens med säljarna av NGG om betalning av slutlig tilläggsköpeskilling. Detta bidrog positivt till rörelseresultatet med 34,7 mkr och till resultat före skatt med 40,1 mkr.
 • Rörelseresultatet, justerat för engångsposter, uppgick till 217,8 (150,0) mkr, en ökning med 45 procent.
 • Betssons styrelse föreslår överföring till aktieägarna om 549,3 (421,5) mkr vilket motsvarar 11,94 (9,71) kronor per aktie. Beloppet per aktie kan komma att ändras i samband med eventuella nyemissioner.
 • I december migrerades Nordicbet till den gemensamma plattformen Techsson.
 • På Gaming Awards i London erhöll Betsson priset för världens bästa sportboksapp för mobilspel.

Helårsperioden

 • Intäkterna ökade med 23 procent till 3 035,1 (2 476,7) mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 821,2 (601,1) mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 814,8 (596,2) mkr.
 • Resultatet uppgick till 770,7 (562,0) mkr, motsvarande 16,92 (12,98) kronor per aktie.

Betsson på Nasdaq Stockholm Large Cap

– Tack vare den långsiktiga strategin, där multibrand kombineras med en gemensam teknisk plattform, har Betsson under flera år levererat en högre tillväxt än marknaden och den högsta marginalen bland de noterade konkurrenterna. Det har lett till att Betsson nu som första renodlade internetbolag tagit klivet upp på Large Cap. I fjärde kvartalet fortsatte bolaget att leverera på sin strategi och noterade all time high i de flesta nyckeltal. Betsson är dessutom väl positionerat för nyregleringar på nyckelmarknader samt ligger i framkant i de pågående tekniska trenderna med framförallt mobila lösningar, säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef.

Hela årsredovisningen här

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt