Betsson förvärvar speloperatören RaceBets, en nischaktör inom hästspel

Förvärvet av RaceBets kompletterar Betssons erbjudande med en egenutvecklad hästspelsprodukt och ett erfaret trading-team för spel på hästar. Hästspel kommer att läggas till Betssons produkterbjudande, till nytta för alla Betssons varumärken. RaceBets har licenser i Storbritannien, Irland, Malta och Tyskland.

RaceBets erbjuder en mycket konkurrenskraftig produkt, i nivå med de bästa brittiska operatörerna, och kunderna kan spela på fler än 250 000 olika lopp varje år. 75 procent av RaceBets intäkter kommer från lokalt reglerade marknader, främst Tyskland och Storbritannien, vilket är i linje med Betssons strategi.

Hästspel är en av de mest populära vadslagningssporterna och den europeiska hästspelsmarknaden uppskattas vara värd EUR 3,5 miljarder.

”Spel på hästar är centralt på flera av våra marknader och ett av huvudskälen till förvärvet av RaceBets är att göra det möjligt för våra dotterbolag att accelerera lanseringen av en hästspelsprodukt i världsklass på alla kärnvarumärken. Detta kommer att bidra till att driva organisk tillväxt på strategiska marknader som Storbritannien och Tyskland”, säger Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef, Betsson AB.

Betsson förvärvar RaceBets från företagets grundare och the German Thoroughbred Racing Association. Samarbetet med tysk hästsport kommer att fortsätta.

RaceBets redovisade intäkter för 2015 var EUR 9,3 miljoner och justerad EBIT uppgick till EUR 3,36 miljoner. Den årliga tillväxten 2013-2015 var 12 procent.

Den initiala köpeskillingen för verksamheten uppgår till EUR 34 miljoner att betalas kontant. Förvärvsmultipeln är 10,1x 2015 EBIT. En tilläggsköpeskilling om EUR 6 miljoner kan komma att utbetalas förutsatt att vissa finansiella och icke-finansiella milstolpar nås. Den totala köpeskillingen uppgår maximalt till EUR 40 miljoner. Betsson kan också komma att betala för överlikviditet i bolaget. Förvärvet förväntas slutföras i början av 2017 under förutsättning att relevanta myndigheter ger sitt godkännande.

Omstrukturering i det förvärvade bolaget förväntas ha en tillfällig negativ påverkan på intäkter och EBIT om upp till EUR 750 000 under 2017. Integration av hästspelsprodukten i Betssons plattform kommer att slutföras senast under det tredje kvartalet 2017.

Om RaceBets
RaceBets grundades 2005. 2007 var bolaget etablerat som den ledande vadslagningsfirman inom hästsport i Tyskland. The German Thoroughbred Racing Association blev aktieägare i bolaget 2010 och en väsentlig andel av vinsterna återinvesteras i hästsport. Sedan 2012 har RaceBets ett heltäckande erbjudande avseende brittisk och irländsk hästsport. Bolaget är baserat på Malta och har 60 personer anställda.

RaceBets är licensierat av Malta Gaming Authority (MGA), UK Gambling Commission, National Excise License Office, Revenue Commissioners på Irland och Regierungspräsidium Darmstadt i Tyskland. RaceBets var också ett av de 20 företag som tilldelades en tysk sportsbettinglicens 2014, men dessa licenser har ännu inte givits ut.
För ytterligare information, kontakta:

Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson AB, +46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt