Betsson Group: Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalets intäkter ökade med 28 procent

Fjärde kvartalet
* Intäkterna ökade med 28 procent till 1 041,1 (814,7) mkr och den organiska tillväxten i konstant valuta var 18 procent.
* Rörelseresultatet uppgick till 174,4 (252,5) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (31,0) procent. I rörelseresultatet ingår en kostnad på 103,8 (intäkt på 34,7) mkr avseende engångsposter. För ytterligare information se sid 3, avsnittet Överföring till tyska myndigheter.
* Det för engångsposter justerade operativa rörelseresultatet uppgick till 278,1 (217,8) mkr motsvarande en ökning med 28 procent, varav 18 procent organiskt.
* Resultatet före skatt uppgick till 171,4 (256,6) mkr.
* Resultatet uppgick till 159,1 (243,0) mkr, motsvarande 1,15 (1,76) kronor per aktie.
* Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 471,4 (2 977,1) mkr, motsvarande en ökning med 17 procent.
* Bruttoomsättningen i Sportboken uppgick till 6 428,8 (5 074,8), vilket motsvarar en tillväxt på 27 procent.
* Mobila intäkter utgjorde 36 (23) procent av de totala intäkterna och uppgick till 373,3 (186,6) mkr, en ökning med 100 procent.
* Betssons styrelse föreslår överföring till aktieägarna om 623,8 (549,3) mkr, vilket motsvarar 4,51 (3,98) kronor per aktie.
* Varumärket OranjeCasino migrerades under kvartalet till den gemensamma tekniska plattformen Techsson och på Betsson.com lanserades under kvartalet en ny generation sportbok.
* Europe-Bet bidrog till kvartalets intäkter med 96,1 (-) mkr och till rörelseresultatet med 21,8 (-) mkr.

Helårsperioden
* Intäkterna ökade med 23 procent till 3 722,0 (3 035,1) mkr.
* Rörelseresultatet uppgick till 886,4 (821,2) mkr.
* Resultatet före skatt uppgick till 883,0 (814,8) mkr.
* Resultatet uppgick till 831,7 (770,7) mkr, motsvarande 6,02 (5,64) kronor per aktie.

Betsson levererar uthållig lönsam tillväxt
”Det är verkligen glädjande att vårt underliggande organiska resultat ökar mer än våra intäkter, justerat för valuta. Att Betsson har en justerad tillväxt i rörelseresultatet på 27 procent och en stark organisk tillväxt tyder på att Betsson har en av branschens effektivaste strategier” säger Pontus Lindwall, Betssons VD och koncernchef.

Hela rapporten här

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt