Betsson Group fullbordar förvärvet av den georgiska speloperatören Europe-Bet

Betsson AB (publ) (”Betsson”) harfullbordat det tidigare offentliggjorda förvärvet av Europe-Bet genom förvärv av bolaget Chempionebi 111 LLC (och närstående bolag), för en initial köpeskilling som uppgick till 50 miljoner USD. Utöver den initiala köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling om högst 35 miljoner USD komma att utgå under upp till ett år efter fullbordandet av förvärvet, vilken baseras på att spelregleringen i Georgien förblir oförändrad. Detta innebär en maximal sammanlagd köpeskilling om 85 miljoner USD.

Förvärvet förväntas bidra positivt till Betssons resultat från den 22 juli 2015.

Förvärvet finansieras genom en förnyelse av en kreditfacilitet som uppgår till 35 miljonerEUR, samt en ny kreditfacilitet om 700 miljoner SEK. Dessa faciliteter är båda revolverande kreditfaciliteter som ger en attraktiv finansiell flexibilitet.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Dechert Georgia LLC har varit legala rådgivare i samband med transaktionen och PwC har varit finansiell rådgivare. På säljsidan har Legal Partners Associated LLC varit legala rådgivare och EY har varit finansiell rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rüdén, CFO Betsson AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 506 403 00, fredrik.ruden@betssonab.com

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt