Betsson förvärvar BetSafe

Betsson AB köper Betsafe, ett privat spelbolag baserat på Malta, med verksamhet inom odds, kasino och poker och med kunder primärt i Norden. Genom förvärvet skapar sig Betsson en ännu starkare position i Norden, och en bra bas för framtida tillväxt.

”Den här affären skapar växtkraft. Vi blir starkare i Norden och vi får en ännu starkare organisation. Vi kopplar samman kompetens från två lönsamma bolag som var för sig har visat hur man tar marknadsandelar i en starkt konkurrensutsatt marknad”, säger Pontus Lindwall, VD i Betsson.

Betsafe växte 2010 sina intäkter med 119 procent och under perioden 1 maj 2010 – 30 april 2011 uppgick intäkterna till 33,4 MEUR och rörelseresultatet (EBIT) till 6,9 MEUR. Under mars 2011 uppgick antalet betalande kunder till 84 000 och antalet anställda till 148. Utöver det tillförda resultatet bedöms synergifördelar komma att uppnås, exempelvis genom integration av plattformar och leverantörskontrakt.

Betsson köper Betsafe av ett antal privatpersoner, varav flera är grundare och anställda i bolaget. Betsson betalar vid tillträdet en köpeskilling om 32,5 MEUR, varav c:a hälften kontanta medel och c:a hälften i Betsson-aktier till 30 dagars historisk genomsnittskurs. Köpeskillingen motsvarar därmed 4,7 gånger EBIT under de senaste 12 månaderna. Utöver ovan nämnda köpeskilling kan det tillkomma tilläggsköpeskilling baserat på förvärvets och integrationens utveckling under 2011. Total tilläggsköpeskilling kan komma att uppgå till högst 27,5 MEUR, vilket innebär att den totala köpeskillingen kan komma att uppgå till högst 60 MEUR. Givet att resultatet av förvärvet leder till att full tilläggsköpeskilling betalas bedöms total köpeskilling komma att motsvara 5-6 gånger EBIT för 2011 för den förvärvade verksamheten. Betsson äger rätt att välja om eventuella tilläggsköpeskillingar skall betalas kontant eller med egna aktier till då rådande marknadspris. Förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

De varumärken som finns inom de båda bolagen kommer att behållas, liksom personalstyrkan. Betsafes ledning, med grundarna André och Christer Lavold samt VD Henrik Persson, knyts till Betssons operativa ledning på Malta.

”För Betsafe är detta en attraktiv lösning eftersom vi har samma syn som Betsson på hur man når framgång på den globala spelmarknaden. Nu när vi slår oss samman är det två starka kulturer med snarlika värden som delar ett gemensamt mål: att med genom fortsatt utveckling av affären bli en av de största och mest lönsamma aktörerna på marknaden”, säger Henrik Persson, VD på Betsafe.

Icke reviderad finansiell information och nyckeltal för Betsafe-gruppen (MEUR)

                       2009 2010 1 maj 2010 -
                             30 april 2011
 Intäkter[1]                 11,8 25,9 33,4
 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,3  4,5  7,6
 Rörelseresultat (EBIT)           1,2  4,0  6,9

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare till Betsson i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legala rådgivare.

För mer information: Pontus Lindwall, VD Betsson AB (publ), pontus.lindwall@betsson.com, 0708-27 51 55

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA PARTNERSAMARBETEN OCH VIA DE EGNA INTERNETSAJTERNA WWW.BETSSON.COM, WWW.CASINOEURO.COM OCH WWW.CHERRYCASINO.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter