Betsson förvärvar licensierad speloperatör i Spanien

Betsson går in på den spanska marknaden genom att förvärva den lokalt licensierade onlinespeloperatören Premier Casino. Onlinespelmarknaden i Spanien växer fort, framförallt inom kasinosegmentet.

Premier Casino är en renodlad kasinooperatör, men har även generella licenser för sportspel och andra onlinespel. Operatören har 260 000 registrerade kunder.

Förvärvet har ingen väsentlig inverkan på Betssons finansiella ställning på kort sikt, men möjliggör lönsam tillväxt på den spanska marknaden på lång sikt. Betsson överväger också att lansera ytterligare varumärken under licenserna, i enlighet med bolagets strategi att driva flera varumärken.

”Spanien är en av Europas största spelmarknader och i synnerhet kasino växer snabbt. Betssons strategi att bygga och driva lokalt starka kasinovarumärken, som t.ex. i Storbritannien och Italien, gör mig övertygad om att vi kommer kunna bygga ledande varumärken även i Spanien. Detta förvärv är i linje med Betssons ambition att öka andelen intäkter från lokalt reglerade marknader”, säger Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef Betsson AB.

Köpeskillingen uppgår till 3,0 miljoner euro kontant och förvärvet förväntas slutföras i slutet av mars 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef Betsson AB, +46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com