Jarl Securities skrotar aktiemäkleriet

Artikel i Realtid:

Dyra licenser bakom skälet till att Birger Jarl Fondkommission väljer att enbart fokusera på corp och analys. Nu byter man namn till Jarl Securities.

Birger Jarl Fondkommission gör förändringar i verksamheten genom att lämna tillbaka sina tillstånd till Finansinspektionen och lägga ner aktiemäkleriet.

Bolaget ska framöver enbart fokusera på corporate finance och analysverksamhet och gör därmed en namnförändring till Jarl Securities, uppger vd Anders Elgemyr till Realtid.se.

– Vi har kört med aktiemäkleri och det är en konkurrensutsatt sektor men i och med att regelkraven successivt höjts och vi har andra avdelningar som går mycket bättre bestämde vi oss för att göra en grundlig analys av hela kostnadsstrukturen. Vi har kommit fram att det är svårt att få det att gå ihop med tillståndsplikten och bestämde oss för att lämna tillbaka tillståndet, säger han.

Det största skälet till förändringen är de stora administrativa och juridiska kostnader som dessa tillstånd kräver. Dock anlitas Hökerberg & Söderberg Advokatbyrå för att hjälpa med fortsatt övervakning av marknaden.

– Vi nyttjar deras tjänster dels för övervakning så vi upprätthåller en sund verksamhet, dels för att bibehålla kvalité i verksamheten och de tjänster som utförs av bolaget. Det är inget vi behöver nu men väljer självmant att ändå följa reglerna. Detta förenklar hela administrationen, säger Elgemyr.

Samtidigt menar han att lagstiftarna försvårar verksamheten för mindre bolag och att Birger Jarl FK:s beslut kan bli en trend.

– Det vi tycker lagstiftarna gör är att få marknaden att gå åt ett håll där de stora aktörerna gynnas och man slår undan benen på de mindre och medelstora. Det kommer gå åt det hållet där de inte har tillstånd vilket blir en försämring för hela marknaden. I England har finansinspektionen börjat titta på hur detta kan förenklas för mindre bolag och det vore bra om något liknande hände här. Som det ser ut nu så gynnas storbankerna mest, säger han.

Bolaget eftersöker en förenkling av regelverket och något mer anpassat för mindre firmor eftersom mängden lagtext som ska hanteras är för mycket för en liten firma. Anders Elgemyr menar även att det är ”i praktiken omöjligt att uppfylla alla krav”.

– Om vi skulle anställa personer för detta så skulle vi kanske behöva 3-4 stycken, bara på en firma på 10 personer, för att hantera all compliance ordentligt. Nu har vi använt oss av en advokatbyrå så det underlättar men även det innebär att det drar iväg i advokatkostnader. Det är ingen ände på det så de måste tänka om från början och fundera på hur man kan anpassa regelverket för små aktörer, säger han.

De mäklare Birger Jarl Fondkommission haft har redan slutat och gått vidare till andra anställningar. I stället planerar bolaget att rekrytera inom corporate finance.

Hösten 2014 köpte Birger Jarl FK även den mindre corp-firman Hedelius & Berthelius men det påverkas inte heller negativt av den senaste utvecklingen. Några av transaktionerna bolaget varit inblandat i den senaste tiden är bland annat försäljningen av Professional Parts till Indutrade samt Libergs Swedens köp av Bilfingers svenska verksamhet.