EU granskar spelmarknaden

Som meddelats under förmiddagen öppnar EU för granskning av Frankrikes, Italiens och Österrikes sätt att driva sina respektive spelmarknader. Beslutet idag följer upp och anknyter till kommissionens pågående undersökningar av Sverige, Danmark, Finland och fyra andra EU stater.

Kommissionen har beslutat att undersöka om dessa länder bedriver den nationella spelverksamheten i enlighet med Rom-fördraget och ge indikationer på den ekonomiska utvecklingen för spelsektorn. Detta sker bland annat på basis av de krav EG-domstolen har slagit fast i det numer välkända Gambelli-målet från november 2003.

”Det är mycket tillfredställande att se att kommissionen utvecklar granskningen av den europeiska spelmarknaden, nu återstår att se resultat av kommissionens skarpa kritik mot det svenska spelmonopolet och vilka återverkningar det får för en ny svensk reglerad spelmarknad” säger Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden, i en kommentar.

För mer information:

Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden, +46-8-407 64 43, +46-70-735 21 25, douglas.roos@ladbrokes.se

Ladbrokes grundades 1886 och är ett världsledande spelföretag med 2583 vadslagningsbutiker och 14,000 anställda. Ladbrokes omsatte 2005 155 miljarder kronor. Ladbrokes.com har 2 miljoner registrerade kunder från 200 länder och säljer speltjänster på 12 språk.T: +44 (

Publicerat den
Kategoriserat som Historik