Jarl Securities

Jarl Securities erbjuder tjänster inom Corporate Finance, Analys av onoterade företag samt Aktieanalys och har över 100 år av samlad internationell erfarenhet från den finansiella sektorn. Organisationen består av 10 anställda med tidigare anställningar från etablerade branschföretag.

I juni 2018 sålde Knutsson Holdings sin majoritetsandel i Jarl Securities till tyska CatCap, www.catcap.com