Knutsson Holdings Ankarinvesterar i Rugvista

Rugvista är en europeisk aktör med en onlineplattform inom mattförsäljning direkt till konsument. Bolaget grundades 2005. Bolaget hade 2020 en nettoomsättning på 562 miljoner kronor med ett justerat rörelseresultat på 109 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 19 procent. Bolaget hade mellan 2018 till 2020 en genomsnittlig årlig tillväxttakt i nettoomsättningen på 24 procent.

Erbjudandet kommer bestå av befintliga aktier i bolaget som säljs av huvudägaren Litorina IV samt ett fåtal andra aktieägare. Aktierna i erbjudandet erbjuds till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Teckningskursen hamnar i intervallet 110 till 125 kronor per aktie, vilket värderar bolaget till 2,2 till 2,5 miljarder kronor. Det slutliga priset meddelas den 18 mars. Anmälningstiden löper från 10 mars till 17 mars. Första handelsdag på First North blir den 18 mars.

Erbjudandet består av 10,38 miljoner befintliga aktier som erbjuds av huvudägaren Litorina IV och ett fåtal andra säljare. Det finns även en övertilldelningsopton att sälja ytterligare 1,56 miljoner befintliga aktier samt en möjlighet att sälja ytterligare högst 1,98 miljoner befintliga aktier.

Ankarinvesterare förutom Knutsson Holdings är TIN Fonder, Roosgruppen, ÖstVäst Capital Management, Adrigo Asset Management, Alcur Fonder, Fosielund Holding, Gornergrat Capital , Lhotse Capital och LMK Venture Partners som åtagit sig att teckna aktier för 820 miljoner kronor.

www.rugvista.com

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter