Knutsson Holdings investerar i Zordix

Zordix förvärvar Just For Games – tiodubblar sin omsättning

Spelutvecklingsbolaget Zordix har förvärvat den franska spelförläggaren och distributören Just For Games för 14 miljoner euro, varav 9,25 är kontant och 4,75 betalas genom aktier. Det förmedlas via ett pressmeddelande.

”Just for Games är en ett imponerande entreprenörsdrivet bolag med en topp tre marknadsledande position inom distribution i Frankrike och en nystartad snabbt växande förlagsverksamhet,” säger Matti Larsson, grundare och vd för Zordix.

”Detta förvärv är av betydande storlek och skapar ett stabilt fundament för fortsatt expansion där 2021 kommer vara ett mycket aktivt år”.

För att finansiera köpet genomför Zordix en riktad nyemission om 92 miljoner kronor till teckningskursen 20 kronor. Tagare i emissionen är bland annat konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Knutsson Holdings med flera. Utspädningseffekten uppgår till 19,5 procent.

En tilläggsköpeskilling kan adderas beroende på EBITDA-utfall under 2021, 2022 och 2023.

Just For Games omsatte 29,8 miljoner euro (300 miljoner kronor) under 2020, och hade ett rörelseresultat om 3,9 miljoner euro (39,4 miljoner kronor). Bolaget har vuxit med 33 procent i snitt sedan 2011. Omsättningen består till 89 procent av distributionsverksamheter, 10 procent är förläggning och resterande är utveckling.

Zordix omsatte under 2019 19 miljoner kronor och gjorde en vinst på 750.000 kronor.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt