Knutssonbolagen stöder Cancerfonden

Knutssonbolagen har sedan 1999 stött Cancerfonden i egenskap av Fadderföretag. Sedan september 2002 citerar de oss på deras hemsida.

”Cancer är något som berör oss alla. När vi fick höra att staten bara finansierar en knapp procent av cancerforskningen i Sverige blev vi minst sagt förbluffade.

Läkarvetenskapen och kännedomen om sjukdomen bland allmänheten har ökat markant de senaste årtionden, bl.a. tack vare Cancerfondens fantastiska insats. Därför känns det extra viktigt för oss att dra vårt strå till stacken.

Michael Knutsson, VD”