Ladbrokes ämnar stämma staten

Ladbrokes stämmer den svenska staten vid regeringsrätten. Den svenska regeringen, genom finansminister Bosse Ringholm, har meddelat avslag på Ladbrokes ansökan om speltillstånd. Statens fortsatta brott mot EG-rätten slår hårt mot svenska konsumenter.
Ladbrokes har i ansökan den 11 december 2003 ansökt om tillstånd att etablera bolaget på den svenska marknaden genom fysisk närvaro. Detta till förmån för den svenska konsumenten och Ladbrokes klart uttalade avsikt att bidra till samhällsnytta i Sverige.
EU-kommissionens beslut den 30 mars att formellt ifrågasätta det olagliga danska spelmonopolet sätter avsevärd press på den svenska staten. Sverige har ett i alla avseenden liknande system där det ekonomiska monoplets enda syfte är att skapa intäkter för statskassan. Detta strider helt mot EG-rätten och bidrar till att undanhålla svenska konsumenter konkurrenskraftiga produkter, förnya idrottens finansiering och utveckla ett konkurrensutsatt näringsliv – allt till förmån för medborgaren.

 
”Ett väntat beslut”, kommenterar Douglas Roos – Ladbrokes VD i Norden, som fortsätter ”men med tanke på den senaste tidens händelseutveckling är det förvånande att den svenska staten fortsätter begå misstag till nackdel för svenska konsumenter, jobben och svensk tillväxt”.

 
”Ladbrokes stämning av staten vid regeringsrätten river sannolikt upp beslutet” påpekar Douglas Roos, och säger vidare ”vi förutsätter att regeringsrättens genomgång tydligt påvisar vilken djup brist i kunskap och rättsmedvetande som ligger bakom detta beslut och förväntar oss inget annat än ett bifall på vår överklagan”.

 
Ladbrokes stämde i december 2003 den svenska och finska staten vid EU-kommissionen för brott mot EU:s konkurrensbestämmelser.
—————
För mer information:
Douglas Roos, Ladbrokes VD i Norden, 08-407 64 40, 0707-35 21 25, douglas.roos@ladbrokes.se
Ladbrokes är världens största bookmaker och en del av Hilton Group PLC som är noterat på Londonbörsen.
Ladbrokes omsatte cirka 94 miljarder kronor 2003 och sysselsätter 15 000 personer. Bolaget driver 2 500 spelbutiker i Storbritannien, Irland och Belgien.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter