Ladbrokes tar danska staten till Högsta domstolen

Den 15 november 2006 kom Østre Landsret fram till slutsatsen att det danska monopolet inte står i strid med fördraget. Domstolen menar att ett monopol är den bästa metoden att begränsa danskarnas spelande och risken för spelberoende och att Ladbrokes inte har förmåga att ta samma sociala ansvar som det statliga monopolföretaget.

Ladbrokes finner detta argument anmärkningsvärt och att det är svårt att förena med det danska monopolets ytterst aggressiva affärsutveckling och marknadsföring. Något som stöds av dansk och internationell juridisk expertis och av danska konsumenter.

Domen saknar juridisk substans och blir därför gravt missvisande. Vi är fullständigt övertygade om att monopolets första prioritet är att maximera vinster på danska spelkonsumenters bekostnad säger Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden.

Ladbrokes menar vidare att EU-kommissionens pågående granskning av Danmarks spelmonopol styrker misstanken om Danmarks pågående brott mot fördraget. Överklagandet till högsta domstolen kommer att ytterligare visa detta genom att den danska staten måste bevisa exakt vilka sociala- och företagsmässiga krav Ladbrokes inte kan uppfylla, i relation till dagens danska monopolsituation.

För mer information:

Douglas Roos, VD Ladbrokes Norden, +46 8 407 64 43, +46 707 35 21 25.

Ladbrokes grundades 1886 och är ett världsledande spelföretag med 2 583 vadslagningsbutiker och 14 000 anställda. Ladbrokes omsatte 2005 155 miljarder kronor. Ladbrokes.com har 2 miljoner registrerade kunder från 200 länder och säljer speltjänster på 12 språk.

Publicerat den
Kategoriserat som Historik