NetEnt: Bokslutskommuniké 2015 & Delårsrapport Oktober – December 2015

FJÄRDE KVARTALET 2015
* Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 34,0% till 323,1 (241,1) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 121,8 (80,3) MSEK, en ökning med 51,6%
* Rörelsemarginalen var 37,7 (33,3)%
* Resultat efter skatt uppgick till 115,7 (77,1) MSEK, en ökning med 50,0%
* Vinst per aktie uppgick till 2,89 (1,93) SEK efter utspädning
* 14 licensavtal med nya kunder tecknades, 16 nya kunders kasinon driftsattes

HELÅRET 2015
* Intäkterna för helåret ökade med 33,0% till 1 132,4 (851,7) MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 401,6 (261,7) MSEK, en ökning med 53,5%
* Rörelsemarginalen var 35,5 (30,7)%
* Resultat efter skatt uppgick till 374,0 (243,2) MSEK, en ökning med 53,8%
* Vinst per aktie uppgick till 9,34 (6,09) SEK efter utspädning
* 43 licensavtal med nya kunder tecknades, 37 nya kunders kasinon driftsattes
* Föreslagen överföring till aktieägare är 8,00 (5,00) SEK per aktie

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
* Flera strategiskt viktiga kunder driftsattes i New Jersey, USA och driftsättning av spel skedde hos Gala Coral i Storbritannien och Codere i Spanien
* Kundavtal tecknades med Gamesys US för Tropicana i New Jersey
* Åsa Bredin, ny utvecklingschef, tillträdde
* NetEnt vann pris för årets bästa spel vid EGR Operator Awards i London

CITAT FRÅN PER ERIKSSON, VD OCH KONCERNCHEF
– ”2015 blev ännu ett fantastiskt år för NetEnt. Fortsatt ökande efterfrågan på digital kasinounderhållning och NetEnts produkter gjorde att vi nådde nya rekordnivåer för intäkter, resultat och kassaflöde. Det fjärde kvartalet utmärktes av ett stort antal nya kundavtal, driftsättningar och stark tillväxt. Intäkterna ökade med 34,0 procent till 323,1 MSEK och rörelseresultatet ökade med 51,6 procent till 121,8 MSEK, jämfört med föregående år. Ökande marknadsandelar i Storbritannien, nya kunder som ska driftsättas, mobil tillväxt samt vår satsning i Nordamerika skapar förutsättningar för fortsatt hög tillväxt under 2016.”

Hela rapporten här

Presentation av rapporten här

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt