Rasta Group tar över restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi

Rasta Group AB (publ) har tecknat slutligt avtal om förvärv av aktierna i Ullevi Konferens och Kiosker AB. Affären kommer att genomföras med tillträde den 1 mars 2007.

Ullevi Konferens och Kiosker driver sedan 1993 all restaurang, kiosk- och konferens-verksamhet på Ullevi, en av Skandinaviens ledande utomhusarenor. Företaget har 17 tillsvidareanställda och ca 30 årsanställda i medeltal.

Verksamheten har ett mycket bra läge i centrum av Göteborgs expansiva evenemangsstråk. Dess lokaler, centrala läge och parkeringsmöjligheter direkt under arenan erbjuder flexibilitet och mycket god tillgänglighet för mat- och konferensgäster. Vid arenaevenemang bedrivs även kioskverksamhet.

Ulleviverksamhetens förväntade omsättning för 2007 är 35-40 miljoner kronor med god vinstmarginal, och kommer att positivt påverka resultatet i Rasta Group-koncernen redan under 2007. 

Förvärvet kommer att ske dels genom kontant betalning, dels genom utgivande av 10 miljoner aktier i Rasta Group AB.

Rasta Group är listat på First North och äger sedan tidigare Rasta serviceanläggningar och en restaurang i varuhus. Med förvärvet införlivas ytterligare en typ av rörelse i koncernen och möjligheterna att dra nytta av synergierna är omfattande inom bl a inköp och busstrafiken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Bengtsson

VD Rasta Group AB (publ)

Telefon 031-725 95 02

 Mobil 0707-20 20 60

Ullevi Konferens och Kiosker AB bedriver verksamhet på Ullevi, en av Skandinaviens ledande utomhusarenor. I verksamheten ingår Ullevi Lounge med kapacitet att ta emot 660 gäster, två restauranger med kapacitet att ta emot 550 gäster (dagens lunch, fester och middagar för slutna sällskap samt catering) samt en konferenskapacitet om totalt 600 personer. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Anläggningens centrala och strategiska läge vid E6:an, 650 p-platser under arenan ger en unik tillgänglighet. Se även www.ullevi.info. 

Rasta Group AB (publ) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget äger rasta Sverige AB – Sveriges största kedja av serviceanläggningar längs vägen. Rasta Group är listat på First North under tickerkod Rast och har ca 2 000 aktieägare. Se även www.rasta.se

Publicerat den
Kategoriserat som Historik