Snapcat AB (Publ) gör en realisationsvinst på cirka 6 MKr.

Rasta-koncernen som ingår i Snapcat AB, avyttrar två fastigheter till Skandrenting och gör en realisationsvinst på ca 6 mkr. Rasta hyr tillbaka fastigheterna på 15 år med återköpsrätt. Affären innebär att Rasta tillförs ca 13 mkr i likviditet som skall användas till upprustning och expansion av verksamheten.

 

För mer information kontakta:

 

Jan Bengtsson, VD Snapcat AB (publ), 031-7259529, 0707-202060

 

Snapcat AB (publ) förvärvade den 1 juli 2004 Rasta-koncernen, som f.n. består av fjorton egna anläggningar, en franchisetagare och tre utarrenderade anläggningar. Rasta-koncernen beräknar för 2005 omsätta ca 500 Mkr, varav 250 Mkr kommer från restaurang- och butiksförsäljning och ca 250 Mkr från drivmedelsförsäljning. Resultat för Rasta-koncernen beräknas för 2005 uppgå till ca 10 Mkr. Totalt sysselsätter koncernen ca 700 personer (ca 240 årsanställda). Snapcat AB (publ är noterat På Göteborgs OTC-lista och har ca 750 aktieägare. Familjerna Dan Tervaniemi, Rolf Lundström och Bertil Knutsson är huvudägare.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter