Snapcat stärker kapitalet för att kunna expandera

Styrelsen i Snapcat AB (publ) har beslutat att genomföra nyemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Emissionen görs för att dels expandera nuvarande verksamhet, dels för att stärka kapitalbasen för att kunna göra ytterligare företagsförvärv och även för att bredda ägandet i bolaget.

 Emissionen görs i tre delar, dels en företrädesemission där nuvarande aktieägare erbjuds teckna en ny aktie på tre gamla. Teckningskursen är 0.25 kronor per aktie plus att för varje nytecknad aktie erhålls en teckningsoption utan vederlag, som ger rätt att teckna en ny aktie för 0.50 kronor senast 2008-04-21. Företrädesemissionen är på maximalt 90.826.640 aktier (och lika många optioner) och ger maximalt ca 22.7 mkr i kapitaltillskott. Aktieägare motsvarande 85.9% av kapitalet har förbundit sig att teckna motsvarande sin ägarandel i bolaget, vilket motsvarar ca 19.5 mkr. För denna emission används det bemyndigande som styrelsen fick av en extra bolagsstämma 2004-09-09.

 Därutöver riktas motsvarande erbjudande till bolagets konvertibel-innehavare i enlighet med konvertibelvillkoren. Denna emission kan ge maximalt 32.666.666 nya aktier och optioner.

 För att bredda ägandet i bolaget ytterligare riktas en nyemission till allmänheten och institutionella placerare om maximalt 7.333.334 aktier till samma villkor som ovan.

 Maximalt kommer emissionerna att ge 130.826.640 nya aktier och lika många teckningsoptioner, motsvarande ett kapitaltillskott om ca 32.7 mkr vid fullt utnyttjande av erbjudandet. 

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 15 mars 2005.

Avstämningsdag blir den 24 mars 2005 och sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 21 mars 2005. Handel med teckningsrätter kommer att ske mellan 2005-04-04 –2005-04-19.

Teckningstiden kommer att äga rum mellan 2005-04-04 – 2005-04-22.

Prospekt beräknas vara klart i månadsskiftet mars-april.

Teckningsoptionen som erhålles i samband med nyteckning av aktier kommer att noteras och handel beräknas kunna börja i slutet av april 2005.

Styrelsen kommer förslå bolagsstämman att byta namn på Snapcat AB(publ) att innehålla namnet Rasta.

För mer information kontakta:

Jan Bengtsson

 VD Snapcat AB

 Tel 031-725 95 29

 Mobil 070-720 20 60

 Epost: jan.bengtsson@snapcat.se

 

Snapcat AB (publ) förvärvade den 1 juli 2004 Rasta-koncernen, som f n består av tretton egna anläggningar, två franchisetagare och tre utarrenderade anläggningar. Snapcat handlas på Göteborgs OTC-lista och har ca 750 aktieägare.

Rasta finns på följande femton platser: Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Svinesund, Lilla Edet, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst, Malmbyhus/Strängnäs.

Se även www.rasta.se<

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter