VIVA Networks och Nature’sOwn bildar PGOne AB

VIVA Networks AB – som ägs till 25 % av Knutssonbolagen AB – är ett telekombolag som genom direktförsäljning erbjuder låga samtalstaxor.

Nature’sOwn AB är ett av norra Europas ledande direktförsäljningsbolag med över 40 000 fristående distributörer. Verksamheten startade 1994 och har idag drygt 110 anställda och huvudkontor i Göteborg. Nature’sOwn har vuxit i genomsnitt med 99 procent per år sedan 1996. År 2000 var Nature’sOwn årets främsta svenska tillväxtbolag enligt Ahréns och Svenska Dagbladets Näringsliv.

Bolagen har bildat det gemensamt ägda PGOne AB som övertar VIVAs verksamhet vilket i kombination med Nature’sOwns mycket starka distributörsnät i norra Europa har alla förutsättningar att expandera mycket snabbt.

PGOne driver nu telefoniverksamhet i Norge och Sverige och växer mycket snabbt, troligtvis snabbare än något annat telekombolag i Norden. PGOne kommer att fortsätta en aggressiv expansion till andra länder där telemarknaden avregleras vilket kommer att ske i samtliga länder i Europa inom de kommande åren.