Cryptzones nya styrelseledamöter investerar tid, pengar och engagemang i bolaget

Cryptzones nya styrelseledamöter Mats Dahlin och Thomas Ivarson investerar i Cryptzone och äger vardera 194 196 respektive 99 009 aktier i bolaget efter den genomförda företrädes-emissionen.

Ilija Batljan, styrelseordförande: ”Cryptzones nya styrelse har nu en bred och gedigen erfarenhet och kompetens och kommer därmed att kunna bidra aktivt i bolagets utveckling. Det är mycket positivt att nya styrelseledamöter investerar både tid, pengar och engagemang i bolaget.”

Mats Dahlin har en lång erfarenhet från Telekom och IT -industrin. Han arbetade 25 år på Ericsson där han var Vice Koncernchef och var bl.a. ansvarig VD för produkter och tjänster till operatörskunder, företagskunder samt att han var styrelseledamot i SonyEricsson. Mats Dahlin har arbetat och verkat på alla kontinenter och varit bosatt i Nord Amerika under 8 år. Sedan 2005 arbetar han som affärsängel d.v.s. han investerar tid och pengar för att lotsa fram mindre till medelstora yngre teknikföretag såsom Cryptzone.

Thomas Ivarson har arbetat 15 år på Ericsson och därefter varit VD för två programvarubolag, EHPT (ett joint-venture bolag mellan Ericsson och HP) och CMG Wireless Data Solutions med huvudkontor i Holland. Thomas Ivarson har därefter arbetat 10 år på Logica och bl.a. suttit många år i koncernledningen i London som ansvarig för försäljning och marknadsföring. Från årsskiftet 2012/2013 är Thomas investerare i, och företagsrådgivare till, små och medelstora svenska tillväxtbolag med internationella ambitioner.

Ilija Batljan, styrelseordförande i bolaget är en av ägarna som varit med under en lång tid och har efter företrädesemissionen 1 020 299 aktier i bolaget.

För mer information:

Ilija Batljan, Ordförande, Cryptzone Group AB Ilija.Batljan@cryptzone.com
Tel: +46 705 18 39 67

Om Cryptzone Group AB (publ.):

Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Våra lösningar möjliggör för företag att säkert ansluta den digitala arbetsplatsen. Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i USA, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Polen, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com.

Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter