Knutsson Holdings utökar sitt ägande i Checkin.com

Mjukvarubolaget Checkin.com har nu säkrat ett kapitaltillskott om 45 miljoner kronor inför sin notering på First North den 20 maj. Däremot var intresset att delta i nyemissionen 20 gånger högre, uppger bolaget, som har Erik Selin, Knutsson Holdings och Tin Fonder på ägarlistan.

Svenska Checkin.com, som tidigare hette Regily, har utvecklat en mjukvara som hjälper företag att förenkla hur kunder registrerar sig på nätet. Bolaget ska noteras på First North den 20 maj till en värdering om 405 miljoner kronor.

I samband med noteringen planerade bolaget ta in 45 Mkr genom en nyemission, varav 60 procent eller 27 Mkr redan hade tecknats av en grupp ankarinvesterare i form av Tin Fonder, Norron Fonder, Erik Selin samt Knutsson Holdings.

Nu uppger Checkin.com att nyemissionen övertecknades med 20 gånger och att värdet på intresseanmälningarna uppgick till totalt 950 Mkr. Däremot tar bolaget inte in mer än de 45 Mkr som tidigare aviserats.

”Det är fantastiskt roligt att det finns ett sånt stort intresse för att investera i vårt bolagsbyggande och vi är oerhört tacksamma för förtroendet från både tunga institutionella investerare och allmänheten. Samtidigt är det lite dubbla känslor för mig då många som ville vara med inte kunde få någon tilldelning den här gången”, säger Kristoffer Cassel, vd och medgrundare, i en kommentar.

Emissionen motsvarar en utspädningseffekt om ungefär 11 procent för de existerande ägarna.

De största ägarna i Checkin.com inför nyemissionen

Kristoffer Cassel, vd och medgrundare, cirka 28 procent.
Alexey Kuznetsov, medgrundare, cirka 15 procent.
Johan Qviberg genom Quinary Investment, cirka 11 procent.
Nicklas Storåkers, cirka 10 procent.
Wilhelm Risberg, cirka 6 procent.
Seca LLC, cirka 5 procent.
Tin Fonder, cirka 2,5 procent.
Knutsson Holdings, 1,5 procent.
Norron Fonder, cirka 1,5 procent.
Erik Selin, cirka 1,2 procent.
Anders Borg, cirka 1 procent.

Bolagets plattform lanserades på den breda marknaden under 2018 och hanterade i fjol 18 miljoner sessioner i 165 länder. De flesta av Checkin.coms nuvarande kunder är aktiva inom finansiella tjänster, dataspel, kasino och vadhållning eller prenumerationstjänster, även om bolaget framöver vill expandera till ännu fler branscher.

Checkin.com omsatte 22,3 Mkr under 2020, med ett minusresultat kring 0,3 Mkr, och bara 10 procent av intäkterna kommer från Norden. Bolaget har en ambition om att uppnå en omsättning över 500 Mkr år 2025, främst organiskt men också genom förvärv, även om man inte gett några prognoser om sin framtida lönsamhet.