Rasta Group (publ): Bokslutskommuniké 2007

Årets resultat efter skatt för koncernen uppgick 22 910 (5 531) tkr vilket är en ökning med 414% jämfört med 2006.

Klicka här för hela kommunikén (PDF).

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter