Betsson: Bokslutskommuniké 2008

– Koncernens omsättning ökade med 121 procent till 649,0 (293,6) mkr, (685 mkr enligt tidigare redovisningsprinciper).

 – Rörelseresultatet ökade till 189,9 (18,9) mkr.

 – Koncernens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 179,4 (32,0) mkr, motsvarande 4:54 (0:82) kronor per aktie. 

www.betsson.se/Finansiell info för hela bokslutskommunikén.

Publicerat den
Kategoriserat som Historik